Da li posedujete sajt?
DaNe

Ako ne posedujete sajt da li je potrebno da ga izradimo za Vas?
DaNe

Da li posedujete stranicu na sajtu sa konkretnom ponudom ?Kakvu kampanju želite ?
TraficEngagmentMassagingNisam siguran

Da li posedujete fotografije za FB objave?
DaNe

Da li posedujete video sadržaj za FB objave?
DaNe

Video sadržaj se kreira ?
Sa postojećim videomNova izrada videaAnimacija