Tv emisije

Ljudi i događaji
Putujte sa nama
Horoskop

Promotivni filmovi

Cotoland
Hrana produkt
Flaunerra
Donerra
Vreko
Dom učenika Sremska Mitrovica
Kraiburg - Opitmius gume
Apokalipsa
Sremski salaš Drezgić
Hrana produkt - Provamin
Hrana produkt - Kovačevac
Prodaja stanova

Reklamni spotovi

Menzerna

Shooter

Koko da - Rakić komerc

Life design hotel - Beograd

Arena travel - Beograd

Marius travel - Pirot

Casa Finestra

Optimus gume - Kraigurg

Hostel Fruška Gora

Kafika

Dositej Obradović

Mip Mip

Nekretnine Šorak

Digital Marketing

Momir Vasiljević

Politički marketing

Dragan Lazić - 2004

Branislav Nedimović - 2008

Branislav Nedimović - 2012

Muzički spotovi

Darko Radovanović - Ako je do mene